Events

Kennissessie - automatische screening

PortalPlus organiseert een online kennissessie op:

  • Dinsdag 2 maart 2021: 10:00 - 11:30 uur
  • Donderdag 4 maart 2021: 10:00 - 11:30 uur

Kennissessies zijn bedoeld om functioneel beheerders en key users vertrouwd te maken met nieuwe functionaliteiten en innovaties. Deze functionaliteit gaat over het automatisch screenen van aanmeldingen op bepaalde kenmerken om vervolgens bepaalde acties uit te voeren. Volledig geautomatiseerd uiteraard!

De kennissessie wordt verzorgd via MS Teams en is kosteloos.
Voor meer informatie en registreren klik hier.

Webinar: Centraal aanmelden?
Beter instromen met PortalPlus

Op 14 mei 2020 vond het webinar "Centraal aanmelden? Beter instromen met PortalPlus" plaats.

  • In het webinar werd door professionals uit het MBO ingezoomd op de komst van Centraal Aanmelden en de impact daarvan op een gestroomlijnd instroomproces.
  • In het webinar werd uitgelegd op welke wijze aanmeldingen uit Centraal Aanmelden kunnen worden afgehandeld in PortalPlus.

Neem contact met ons op om de opname van het webinar te ontvangen.

Webinar: Werving & Leads

Op 16 april 2020 vond het webinar "Werving & Leads" plaats.

  • In het webinar werd ingezoomd op de nieuwe module Werving die PortalPlus heeft gelanceerd.
  • De module Werving ondersteunt bij het registreren van aspirant studenten voor wervende events zoals open dagen en meeloopdagen.
  • Met de module Werving ontstaat, in combinatie met Aanmelden en Intake, een totaalbeeld van alle activiteiten van de aspirant student gedurende het instroomproces.

Neem contact met ons op om de opname van het webinar te ontvangen.

Contact PortalPlus

  • Wilhelminaplein 1
  • 3072 DE Rotterdam
  • +31 (0) 85 488 44 90
© Copyright PortalPlus Cloud Solutions 2021. Alle rechten voorbehouden.