Intake

Flexibele configuratie, actieve reminders, snelle doorlooptijd

Na de aanmelding volgt de intake. Tijdens de intake wordt de keuze van de student voor een bepaalde opleiding / richting besproken en kunnen er intake activiteiten door de school worden georganiseerd.

De module intake maakt het mogelijk om per opleiding de intake activiteiten die van toepassing zijn te configureren. Denk daarbij aan kennismakingsactiviteiten, beroepskeuzetest, opdrachten en intakegesprekken die medewerkers of de student zelf kunnen inplannen. Het systeem verstuurt automatisch reminders per e-mail en SMS.

Bij toelating wordt de student ingeschreven in de kernregistratie. Indien de student niet wordt toegelaten volgt een afwijzing, negatief advies of eventueel plaatsing op een reservelijst.

Download onze folder voor meer informatie

Persoonlijke intakepagina

- Alle intake activiteiten op persoonlijke pagina
- Kennismakingsbijeenkomsten en schoolopdrachten
- Intakegesprekken (individueel, groeps, zorg)

Intakegesprekken

- Bewaking capaciteit door opleidingsmanager
- Plannen door student, medewerker of auto-plannen
- Digitale vastlegging van het resultaat van het gesprek

Opdrachten

- Schoolopdrachten
- Thuisopdrachten (met upload mogelijkheid)
- Vragenlijsten

Geavanceerde functionaliteiten

- Flexibele configuratie intakeproces per opleiding
- Digitale vastlegging screening / beoordeling door intaker
- Afhandeling

Koppelingen

- Beroepsbeeldentest, talentscan (AMN, Startmeter)
- Koppeling Eduarte
- Koppeling Magister
- Koppeling Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA)

Reminders en rappels

- Intakegesprek niet ingepland
- Reminder intakegesprek plannen
- Reminder intakegesprek over x dagen

Contact PortalPlus

  • Wilhelminaplein 1
  • 3072 DE Rotterdam
  • +31 (0) 85 488 44 90
© Copyright PortalPlus Cloud Solutions 2022. Alle rechten voorbehouden.