Leven Lang Ontwikkelen

Onderhoud een levenslange relatie met alle doelgroepen

Onderwijsinstellingen communiceren met mensen. Deze mensen hebben een bepaalde, in de loop van de tijd veranderende rol. Zo kan iemand eerst aspirant student zijn, dan student, daarna alumni, daarna stagebegeleider of docent en weer later opnieuw student.

Met alle doelgroepen is communicatie mogelijk via meerdere kanalen (e-mail, whatsapp, sms, teams, app, portaal, social media) die elkaar in hun samenhang versterken. Door zelf journey’s in te richten en activiteiten te organiseren wordt een scherp beeld van studenten, alumni en andere contactpersonen verkregen. U ziet in één oogopslag hoe uw levenslange relatie met iemand, in al zijn rollen, eruit ziet.

PortalPlus is door onze innovatieve matchingtechnologie in staat om persoonsgegevens enkelvoudig vast te leggen. Door middel van toestemmingsvragen wordt gezorgd voor de juiste verwerkingsgrondslag.

Door het vervolgens mogelijk te maken, om met alle doelgroepen journey's (activiteiten, touchpoints) te ontwikkelen, wordt richting gegeven aan Leven Lang Ontwikkelen.

Contact PortalPlus

  • Stationsplein 45
  • 3013 AK Rotterdam
  • +31 (0) 85 488 44 90
© Copyright PortalPlus Cloud Solutions 2023. Alle rechten voorbehouden.