MBO, HBO, WO

Instroomproces als cloudoplossing voor MBO, HBO en WO

Voor onderwijsinstellingen is het instroomproces een belangrijk proces. Het zorgt ervoor dat de juiste studenten met de juiste opleiding en de juiste begeleiding van start gaan. Een goed instroomproces verhoogt studentenaantallen en vermindert uitstroom.

PortalPlus verschaft onderwijsinstellingen inzicht in het instroomproces en biedt onderwijsinstellingen een totaalbeeld van alle activiteiten rond de instromende studenten. Dit inzicht levert de instellingen belangrijke stuurinformatie. De wervende events, de aanmelding, de intake- en toelatingsactiviteiten worden samengebracht in een geïntegreerde 'student journey' die flexibel kan worden vormgegeven.

PortalPlus sluit aan op bestaande student informatiesystemen en landelijke voorzieningen (Centraal Aanmelden, Studielink, DUO, RIO).

 • Aanmelden
  Goed configureerbare, meertalige aanmeldvoorziening voor MBO-, HBO-, WO opleidingen, bedrijfsopleidingen, masters, VAVO en cursussen. Geautomatiseerde signaleringen zorgen voor een snelle, efficiënte afhandeling.
 • Intake
  Regelt de configuratie van de intake activiteiten voor opleidingen. Denk daarbij aan kennismakingsactiviteiten, gesprekken, beroepskeuzetests en opdrachten die de student zelf kan inplannen en uitvoeren.
 • Werving
  Ondersteunt bij het binnenhalen van leads door de registratie bij events zoals open dagen en meeloopdagen. Genereer een e-ticket, maak persoonlijke mailings en visualiseer de effectiviteit van het event in een dashbord.

CRM met procesondersteuning voor Leven Lang Ontwikkelen

 • EDU Data Platform
  Uniek data platform voor MBO-, HBO- en WO-instellingen. Het platform omvat uitgebreide voorzieningen voor de integratie van studentdata afkomstig uit verschillende bronnen. Dit is de basis voor een 360 graden studentprofiel en journeys met alle doelgroepen.
 • Leven Lang Ontwikkelen
  Onderwijsinstellingen communiceren met met mensen. Door zelf journey’s in te richten, activiteiten te organiseren en gericht via meerdere kanalen te communiceren wordt een scherp beeld van studenten, alumni en andere contactpersonen verkregen.
 • Email marketing automation
  Communiceer op een gepersonaliseerde wijze met gesegmenteerde doelgroepen. Gebruik de automation functies om communicatie funnels te maken. Maak mooie nieuwsbrieven met de gebruikersvriendelijke drag-and-drop editor.

Apps & Portalen: communiceer effectief naar uw doelgroepen

 • Instroom App
  De instroom App toont de relevante wervende activiteiten, aanmeldingen en intake activiteiten. De aspirant bouwt aan een interesseprofiel en heeft inzicht in de voortgang van het instroomproces.
 • Studentcoaching App
  Handige App voor studentcoaching waarmee de communicatie tussen de student en de studentcoach wordt vereenvoudigd en wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht.
 • Overige Apps & Portalen
  Communiceer effectief naar al uw doelgroepen. Met onze low-code ontwikkeltool kunnen wij in korte tijd een Progressieve Web App voor uw doelgroep ontwikkelen.

Centraal Aanmelden / Studielink: efficiënte afhandeling

Zowel in het MBO (Centraal Aanmelden) als in het HBO / WO (Studielink) wordt er via een landelijke voorziening aangemeld. Een aanmeldvoorziening is echter nog geen gestroomlijnd instroomproces.

PortalPlus introduceert daarom een nieuwe voorziening voor het afhandelen van aanmeldingen uit de landelijke voorziening. De basis van de oplossing is de bewezen instroomoplossing van PortalPlus. Door deze cloudoplossing op een slimme manier te koppelen aan de landelijke voorziening kunnen scholen de aanmeldingen, die door de aspirant studenten zijn ingediend via Centraal Aanmelden en Studielink, efficiënt afhandelen.

Lees er meer over in onze whitepaper.

Kernsys

Onderwijsinstellingen zoeken naar manieren om "Leven Lang Ontwikkelen" en "Flexibilisering" vorm te geven. Referentieachitecturen bieden in het MBO (MORA / MOSA / MOKA) en HO (HORA, HOSA, HOKA) waardevolle kaders en procesbeschrijvingen. Als we het Student Informatie Systeem (SIS) beschrijven dan wordt er vaak naar deze procesbeschrijvingen gerefereerd. Maar wat is eigenlijk de scope van het SIS?

Wij geloven niet in een "all-in-one" SIS. Wij zijn van mening dat iedere onderwijsinstelling functionele modules moet kunnen kiezen die het best bij haar eigen procesvoering passen. Wij geloven in een compact Kernsys met het onderwijs als regisseur die de common ground principes en de principes van koppelbaarheid omarmt.

Klanten over PortalPlus

Meer informatie en klantverhalen?

Contact PortalPlus

 • Stationsplein 45
 • 3013 AK Rotterdam
 • +31 (0) 85 488 44 90
© Copyright PortalPlus Cloud Solutions 2024. Alle rechten voorbehouden.