Instroom

Een goede, zekere start voor uw studenten

Voor onderwijsinstellingen is het instroomproces een belangrijk proces. Het zorgt ervoor dat de juiste studenten met de juiste opleiding en de juiste begeleiding van start gaan. Een goed instroomproces verhoogt studentenaantallen en vermindert uitstroom. Het financiële belang is groot, als een student uitvalt in jaar één, dan loopt de school meerdere jaren van bekostiging mis.

PortalPlus verschaft onderwijsinstellingen inzicht in alle activiteiten rond de instromende studenten. Dit inzicht levert de onderwijsinstelling belangrijke stuurinformatie. De wervende events, de aanmelding, de intake- en toelatingsactiviteiten worden samengebracht in een geïntegreerde 'student journey' die flexibel per opleiding kan worden vormgegeven.

Daarnaast helpt PortalPlus met oplossingen voor en communicatie over de wettelijke kaders zoals het recht op studiekeuzecheck, passend onderwijs, de wet rechtsbescherming mbo student en toelatingsrecht.

PortalPlus biedt specifieke oplossingen voor:
 • VAVO (vakken- en roosterkiezer)
 • Instroom buitenlandse studenten
 • Bedrijfsopleidingen, cursussen, keuzedelen
 • Educatie en Inburgering
 • Informatieoverdracht (VO-MBO-HBO-WO)
 • Aanmelden
  Goed configureerbare, meertalige aanmeldvoorziening voor MBO-, HBO-, WO opleidingen, bedrijfsopleidingen, masters, VAVO en cursussen. Geautomatiseerde signaleringen zorgen voor een snelle, efficiënte afhandeling.
 • Intake
  Regelt de configuratie van de intake activiteiten voor opleidingen. Denk daarbij aan kennismakingsactiviteiten, gesprekken, beroepskeuzetests en opdrachten die de student zelf kan inplannen en uitvoeren.
 • Werving
  Ondersteunt bij het binnenhalen van leads door de registratie bij events zoals open dagen en meeloopdagen. Genereer een e-ticket, maak persoonlijke mailings en visualiseer de effectiviteit van het event in een dashbord.

Klanten over PortalPlus

Meer informatie en klantverhalen?

Contact PortalPlus

 • Stationsplein 45
 • 3013 AK Rotterdam
 • +31 (0) 85 488 44 90
© Copyright PortalPlus Cloud Solutions 2024. Alle rechten voorbehouden.