Blog

PortalPlus ontwikkelt nieuwe studentcoaching App

April 2024
Fontys heeft officieel de samenwerking met PortalPlus bekrachtigd door PortalPlus de aanbesteding te gunnen voor een nieuw project op het gebied van studentcoaching.

Wat betekent dit voor Fontys en haar studenten?
Elke student heeft bij Fontys een studentcoach. De studentcoach begeleidt studenten in het (leren) maken van keuzes en het (leren) regisseren van het persoonlijke leertraject. Daarnaast stimuleert de studentcoach de student in de (professionele) ontwikkeling en bij het maken van keuzes. Van oudsher was de digitale ondersteuning van het coachingsproces versnipperd, niet gebruiksvriendelijk en onveilig.

PortalPlus gaat een toekomstbestendige App ontwikkelen waarmee de communicatie tussen circa 40.000 studenten en circa 800 studentcoaches wordt vereenvoudigd. De nieuwe, uniforme, digitale ondersteuning voor studentcoaching voldoet niet alleen aan de hoogste standaarden van privacy en beveiliging, maar groeit ook mee met de ontwikkelingen zoals flexibilisering en Leven Lang Ontwikkelen. De uitgangspunten zijn: regie bij de student en voldoen aan de wettelijke zorgplicht. 

Kik hier voor meer informatie over de studentcoaching App.

Image

PortalPlus met MBO Utrecht op MBO Digitaal Conferentie

Maart 2024
Afgelopen vrijdag 8 maart, heeft PortalPlus samen met MBO Utrecht een workshop verzorgd op de MBO Digitaal Conferentie in Apeldoorn.

In de workshop werd door Guus Hermans (MBO Utrecht) en Frank Reijenga (PortalPlus) toegelicht hoe de student journey voor de instroom van nieuwe studenten bij MBO Utrecht met behulp van PortalPlus is vormgegeven.

Mocht je er niet bij zijn geweest, maar toch graag de presentatie willen ontvangen, stuur dan een mail naar info@portalplus.nl.

Image
Image

Landstede implementeert PortalPlus

Maart 2024
Het StartCollege Harderwijk is gestart met een project voor de implementatie van PortalPlus ter ondersteuning van het instroomproces bij de VAVO. Het StartCollege is onderdeel van de Landstede Groep. Landstede Groep verzorgt VO-, MBO- en Volwassenonderwijs onderwijs aan circa 25.000 studenten in de regio Harderwijk, Raalte, Kampen en Zwolle.

Image

PortalPlus voor vmbo bij Mediacollege Amsterdam

Februari 2024
Bij Mediacollege Amsterdam ondersteunt PortalPlus sinds 2016 het instroomproces voor de creatieve mbo opleidingen. Mediacollege Amsterdam heeft nu ook het instroomproces voor het vmbo (profiel Media, Vormgeving en ICT) ondergebracht bij PortalPlus. Hierbij is het voor studenten mogelijk om in verschillende leerjaren in te stromen.

Omdat het vmbo een eigen instroomproces heeft is hiervoor in PortalPlus een separate inrichting gedaan. Het instroomproces omvat de planning van een kennismakingsdag en het aanleveren van een inlichtingen formulier van de school van herkomst.

Image

DPIA voor PortalPlus nu beschikbaar

Januari 2024
Goed nieuws voor alle onderwijsinstellingen die bij MBO Digitaal zijn aangesloten en hun instroomproces van studenten (gaan) organiseren met de PortalPlus oplossing voor werving, intake en aanmelding en CRM. MBO Digitaal heeft een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit laten voeren voor onze PortalPlus applicatie. Dat betekent dat instellingen de DPIA niet meer zelf hoeven uit te voeren maar deze kunnen hergebruiken.

Deze DPIA is uitgevoerd door Privacy Company in het kader van het programma Cyberveiligheid, waarvoor het ministerie van OCW middelen beschikbaar heeft gesteld. De analyse onderzoekt de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen die verbonden zijn aan de verwerkingen in PortalPlus en met de aanbevelingen en maatregelen in de hand kunnen zij die risico’s minimaliseren. Neem contact met ons op om de DPIA voor uw organisatie te verkrijgen.

Image

Wet versterking rechtspositie mbo student

Augustus 2023
PortalPlus heeft de afgelopen periode gewerkt aan een oplossing voor de Wet versterking rechtspositie mbo student. De oplossing maakt het mogelijk om tijdens het instroomproces een begeleidingsplan op te stellen (Passend Onderwijs). Het begeleidingsplan wordt, voorafgaand aan de inschrijving, door de student en, indien van toepassing, de ouder / verzorger geaccordeerd. Vervolgens wordt het geaccordeerde begeleidingsplan uitgewisseld met het SIS.

Image

Nieuwe Roosterkiezer voor VAVO Rijnmond College

Juli 2023
In nauwe samenwerking met VAVO Rijnmond College heeft PortalPlus de Roosterkiezer ontwikkeld. De Roosterkiezer is geïntegreerd met de intakemodule van PortalPlus en CAMBO.

Met de Roosterkiezer en de modules van PortalPlus is VAVO Rijnmond College in staat om het instroomproces in korte tijd af te ronden, zodat men vóór de zomer klaar is met het organiseren van het onderwijs. De service voor de student is dat er tijdens een intakegesprek een (voorlopig) rooster wordt bepaald en er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de student ten aanzien van schooltijden. VAVO Rijnmond College draait het traditionele roosterproces om, als service aan de student, om meer studenten binnen te halen.

We nodigen VAVO scholen (of ROC's die VAVO onderwijs verzorgen) uit om met ons te verkennen of de Roosterkiezer ook voor hun toegevoegde waarde heeft. Mogelijk is de Roosterkiezer ook voor andere toepassingen bruikbaar (bv. keuzedelen, minors).

Image

Doorontwikkeling PortalPlus naar CRM

Juni 2023
PortalPlus heeft de gunning gekregen voor een CRM aanbesteding bij Onderwijsgroep Tilburg. Dit betekent dat PortalPlus wordt doorontwikkeld als CRM systeem met procesondersteuning voor Leven Lang Ontwikkelen. Er kunnen voor meerdere doelgroepen (studenten, ouders, samenwerkingspartners) en in meerdere fases (student worden, student zijn, alumni) journey’s (=activiteiten) worden aangeboden. Verder omvat de oplossing een geïntegreerde koppeling met een e-mail marketing tool.

Image

Fontys Hogeschool voor de Kunsten kiest voor PortalPlus

Juni 2023
PortalPlus heeft de gunning gekregen voor de implementatie van een systeem voor de onboarding en toelating van studenten voor Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Tijdens een marktverkenning (presentaties) bleek PortalPlus over onderscheidende functionaliteiten te beschikken:

  • Multichannel, meertalige communicatie van en naar de studenten.
  • Uitgebreide mogelijkheden voor het beoordelen van toelatingen.
  • Beoordelingen en auditieprocessen als maatwerk in te richten per opleiding.
  • Automatisering van stappen die nu handmatig worden uitgevoerd.
Image

PortalPlus verrijkt oplossing met Whatsapp koppeling

Januari 2023
De mobiele telefoon behoort al enige tijd tot de standaard uitrusting van de student en zijn / haar ouders. Het intensieve gebruik van de smartphone en de opkomst van Whatsapp maakt snellere 2-weg communicatie mogelijk. Sinds de instroductie van “Whatsapp for Business” kan Whatsapp nu ook ingezet worden door instellingen en bedrijven.

Met de Whatsapp koppeling faciliteert PortalPlus een nog mooiere journey voor de student. Geautoriseerde medewerkers van de school kunnen in PortalPlus de Whatsapp conversaties (chats) met studenten (en ouders) bekijken en, bij toestemming, zelf conversaties initiëren. Whatsapp wordt in PortalPlus gebruikt in combinatie met de andere communicatiekanalen (e-mail, SMS en MS Teams).

Image

PortalPlus behaalt ISO 27001 certificaat

December 2022
PortalPlus heeft met succes de audit voor informatiebeveiliging doorstaan en het certificaat voor ISO 27001 van BSI ontvangen. Dit betekent dat onze werkwijze voor het softwareplatform voor het MBO en HBO is getoetst en gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging.

Ron de Bruijn, security officer: "Het onderwerp informatiebeveiliging leeft -terecht- steeds meer bij onze opdrachtgevers. We hebben frequent contact met privacy- en security officers van onze opdrachtgevers. Voor ons was het veilig verwerken van studentinformatie altijd al hoge prioriteit. De reputatie van onze opdrachtgevers in het MBO en HBO staat immers op het spel. Uiteraard hielden we ons al geruime tijd aan het Privacy Convenant. Met deze ISO 27001 certificering kunnen onze opdrachtgevers -zonder eigen onderzoek- vertrouwen op het onafhankelijke oordeel van de BSI-groep over onze werkwijze op dit gebied, en de maatregelen die we hebben getroffen. Het legt de lat voor informatiebeveiliging hoger, op een gecontroleerde manier. Dat past ons goed. En onze opdrachtgevers ook."

Image

Klanten over PortalPlus

Meer informatie en klantverhalen?

Contact PortalPlus

  • Stationsplein 45
  • 3013 AK Rotterdam
  • +31 (0) 85 488 44 90
© Copyright PortalPlus Cloud Solutions 2024. Alle rechten voorbehouden.