Studentcoaching App

Studentcoaching in een handige App

Handige App voor studentcoaching waarmee de communicatie tussen de student en de studentcoach wordt vereenvoudigd en wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht.

Het coachingsdossier omvat gespreksverslagen, documenten, notities en afspraken.
Student en studentcoach geven in het coachingsdossier feedback op elkaars werk.

Door integratie met bestaande systemen zoals het SIS, het LMS en kantoorapplicaties, wordt alle benodigde informatie en tools vanuit één handige App aan studenten en studentcoaches beschikbaar gesteld.

Deze nieuwe, uniforme, digitale ondersteuning voor studentcoaching voldoet niet alleen aan de hoogste standaarden van privacy en beveiliging, maar groeit ook mee met de ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering en Leven Lang Ontwikkelen.

Contact PortalPlus

  • Stationsplein 45
  • 3013 AK Rotterdam
  • +31 (0) 85 488 44 90
© Copyright PortalPlus Cloud Solutions 2024. Alle rechten voorbehouden.